ایده شوقنامه از فیلم “Her“به ذهنم رسید، تئودور فیلم در شرکتی کار می‌کند که شغلش نامه نوشتن برای دیگران است. برای من ایده جذابی بود؛ همیشه نامه نوشتن را دوست داشته‌ام، بیان و شکل بخشیدن و انتقال احساسات با کلمه‌ها. خیلی فکرکردم که این ایده را چطور اجرا کنم و به شوقنامه رسیدم. حالا در صفحه اینستاگرام شوقنامه به مناسبت تولد، ازدواج یا بدون مناسبت خاصی برای دیگران نامه می‌نویسم یا پست منتشر می‌کنم.