“خردمند کسی نیست که زیاد می‌داند، خردمند کسی است که به آنچه می‌داند عمل می‌کند. دانسته‌ها زندگی کسی را تغییر نمی‌دهند بلکه عمل به آنهاست که زندگی را متحول می‌سازد.”

داشتم کتاب “انسان شاد” اِس.جِی اسکات را می‌خواندم که یاد این جمله در صفحه اینستاگرام مدرسه نویسندگی افتادم. در این کتاب نویسنده سوالهایی پرسیده بود درمورد اینکه چگونه و کجا بیشترین وقت خود را صرف می‌کنید. آنها را سرسری می‌خواندم و رد می‌شدم ازشان اما ترکیب جمله‌ “سیما مهذب” و سوالهای کتاب باعث شد وادار شوم درمورد آنها فکرکنم و کاری انجام دهم؛

یک تماس تلفنی را که شاید فوریتی در انجام آن نمی‌دیدم، انجام دادم؛ برای انجام یک فعالیت فرهنگی داوطلبانه درخواست داده بودم و جواب آن خانم پشت خط با توجه به شرایط کووید ۱۹ منفی بود. توضیحات و پافشاری‌ام فایده‌ای نداشت. اما درست دو دقیقه بعد از پایان مکالمه، آن خانم خودش تماس گرفت و درِ باز شدۀ دیگری را بهم نشان داد، اینکه دعوتم کرد فعلا تا مشخص شدن شرایط، کار فرهنگی مرتبط دیگری انجام دهم! برایم کم از معجزه نبود!

اگر صرفا به خواندن کتاب ادامه می‌دادم و به آن اشارات بی‌توجهی می‌کردم و تلفن نمی‌کردم، این شادی ِ آن لحظه هرگز اتفاق نمی افتاد!

فکرمی‌کنم نوشتن، خواندن، شجاعت ِ برخاستن را به ما می‌دهد ولی خود ِ قیام را نه، توان برخاستن را می‌دهد ولی خود ِ برخاستن را نه. اشارات و الهامات را البته و حالا نوبت ماست که آنها را جدی بگیریم و به آنها عمل کنیم.