بعضی وقتها در صحبت بین همکاران، دوستان موضوعها و بحثهایی پیش می‌آید که نظر متفاوتی داریم و حتی لازم است از خودمان دفاع کنیم. من فکر می‌کنم این توضیح دادن می‌تواند به احوالات ما نیز بستگی داشته باشد؛ توضیح دهیم برای وقتهایی که حالمان خوب است و سر ِ کل‌کل کردن داریم و مشتاقیم این گفتگوی پینگ پنگی ادامه داشته باشد، اصلا دوست داریم با این روش، هنر متقاعد کردن و مذاکره کردن را تمرین و بیان خود را تقویت کنیم.

اما زمانهایی که برانگیختگی احساسی‌ و تاثیرپذیری ما از دیگران زیاد است و به کلمه و اشاره‌ای حتی، احساسات ما بسیار تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیرد و در هم می‌شکند، باید آن را موکول کرد به زمان دیگری، به وقتی که دوباره مشتاقیم این بازی را ادامه دهیم.