سلام به خودم، به برگشتنم به اینجا. چه‌قدر خوب است دوباره برگشتم، به خانه‌ای دیگر که انگار هر روز دلتنگش بودم و حسرتش را می‌خوردم. وبلاگ قبلی‌ام داون شد و شاید اینجا شروع بهتری برایم باشد، امیدوارم.

ننوشتن سخت‌تر از نوشتن است.