در صفحه اینستاگرام خانم جولیا کامرون جمله‌ای خواندم که با دانسته‌های قبلی‌ام متفاوت و متضاد بود؛ در اساطیر آمده است هنر زاییده درد است اما به تجربۀ من، هنر می‌تواند از نیکبختی و سعادت هم ایجاد شود.

برای من که فکرمی‌کردم صرفا باید دردی داشت تا هنری خلق کرد این جمله تامل برانگیز و تعجب‌آور بود. جولیا کامرون به ما می‌گوید می‌توان خوشبخت بود و هنر خلق کرد، می‌توان شاد بود و هنر آفرید. برای خلق هنر نیاز به حضور دائم درد نیست.

و به گمانم آدم نیکبخت خالق هنر، زیستن با درد را تجربه کرده که حالا پس از عبور از آن، می‌تواند شکوه‌مندانه هنر بیافریند.